• broken image

  Stichting Florijn

  Het doel van Stichting Florijn is de educatie en de bevordering van kennis over beloningsbeleid en - wetgeving in de financiële sector

 • Bijeenkomsten

  Wij organiseren met enige regelmaat kennis-sessies en seminars over beloningswetgeving in de financiële sector en juridische en politieke ontwikkelingen op dat vlak.

   

  Volgende event

  Op 14 september organiseert Stichting Florijn samen met BakerMcKenzie het volgende seminar met als titel 'actualiteiten financieel beloningsbeleid'

  Sprekers zijn onder andere prof. dr. E.F. van Steenbergen (over het AFM-rapport 'bewust belonen en waarderen') en prof. mr. dr. E.C.H.J. Lokin (over de maatschappeijke functie in verhouding tot het beloningsbeleid)

   

  Laat hier uw gegevens achter als u wilt worden uitgenodigd voor het volgende event

 • Blogs

  Blogs over beloningsbeleid en recente ontwikkelingen

  April 8, 2020
  Tijdens de COVID-19 crisis komt de vraag op of een financiële onderneming die een beroep doet op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hiermee mogelijk een bonusverbod of andere restricties triggert onder de van toepassing zijnde financiële beloningswetgeving. Voor de...
  In een brief van 17 december jl. heeft de Minister van Financiën aangekondigd de eerder geopperde aanscherpingen van de financiële beloningswetgeving door te willen zetten. Zie voor een uitgebreide bespreking van deze maatregelen het door Stichting Florijn ingestuurde consultatiedocument (te...
  Naast de relatie tussen bonusplafond en risicobereidheid (zie het tweede deel van deze blogpost), zijn de onderzoekers nagegaan of het bonusplafond negatieve consequenties heeft voor het aantrekken en behouden van personeel. Een van de onderzoeken betreft een zogeheten vignettenexperiment waarbij...
 • Consultatie Wet nadere beloningsmaatregelen

  Stichting Florijn heeft samen met de Vereniging Betaalinstelling In Nederland (VBIN) en prominente betaalinstellingen Mollie en American Express gereageerd op de op 5 juli 2019 geopende consultatie inzake de Wet nadere beloningsmaatregelen. Florijn en genoemde partijen verzetten zich in het consultatiedocument met name tegen het feit dat deze nieuwe beloninsmaatregelen (wederom) gaan gelden voor alle financiële ondernemingen, waaronder begrepen betaalinstellingen, terwijl deze instellingen qua bedrijfsstructuur, verdienmodel en
  risicoprofiel niet te vergelijken zijn met de big financials waarvoor de regels bedoeld zijn.

 • Consultatie beloningsmaatregelen

  Stichting Florijn heeft gereageerd op de medio juli 2018 geopende consultatie ten aanzien van de wenselijkheid/noodzaak van additionele beloningsmaatregelen in de financiële sector. In het kort behelzen de voorgestelde beloningsmaatregelen het volgende: (i) de invoering van een terugvorderingsverplichting ten aanzien van vaste beloning bij staatssteun, (ii) het instellen van een retentieperiode ten aanzien van de uitbetaling van vaste beloning in aandelen (iii) het geven van een nadere invulling aan de koppeling tussen de maatschappelijke functie van een onderneming en diens beloningsbeleid.

   

  Omdat de voorgestelde beloningsmaatregelen met name zien op vaste beloning zet Stichting Florijn vraagtekens bij de toegevoegde waarde van deze maatregelen. Zie voor de hele consultatiereactie de link hieronder.

 • Stichting Florijn & media

   

   

   

   

  Bijdrage over de evaluatie Wbfo en de gevolgen voor het vestigingsklimaat in de Governance Update van het Nationaal Register.

 • Opiniestuk in FD over de negatieve gevolgen van het bonusplafond voor het vestigingsklimaat

 • Bestuur

  broken image

  Constant van Tuyll

  Advocaat beloningsbeleid

  Gespecialiseerd in beloningswetgeving, compensation & benefits en corporate governance in de financiële sector.

  constant@stichtingflorijn.nl

  broken image

  Jet Stolk

  Advocaat beloningsbeleid

  Specialist op het gebied van bestuurdersbeloning en beloningswetgeving, met een bijzondere focus op de financiële en (semi-)publieke sector.

   

  broken image

  Don-Tobias Jol

  Fiscaal jurist

  Specialist op het gebied van bestuurders- en aandelengerelateerde beloningen, met een bijzondere focus op de financiële sector in binnen- en buitenland.